όταν συμβαίνει venus ανώτερη σύνδεση

Ο Κύκλος Κυρ-Αφροδίτη στην Αστρολογία

Ο Κύκλος Κυρ-Αφροδίτη στην Αστρολογία Σε αυτήν την σελίδα: Ο Κύκλος Κυρ-Αφροδίτη . Συνδέσεις Κυρ-Αφροδίτη - Κατώτερες και Ανώτερες Ημερομηνίες Συναρμολόγησης Πώς να διαπιστώσετε εάν η Αφροδίτη είναι ένα αστέρι πρωινού ή ένα βραδινό αστέρι Συνδέσεις Κυρ-Αφροδίτη από το 1950 έως το 2030 Οι ακόλουθοι πίνακες αποκαλύπτουν τις συζεύξεις του Ήλιου και της Αφροδίτης από τα έτη 1950 έως 2030. Κάθε κύκλος αρχίζει και τελειώνει με μια κατώτερη σχέση, με το μεσαίο σημείο να συμβαίνει κατά τη στιγμή της ανώτερης σύζευξης (κορυφή). Από αυτά τα τραπέζια, μπορείτε να καθορίσετε αν γεννήσατε όταν η Αφροδίτη ήτ