νότιο κόμβο στο δέκατο σπίτι

Βόρειος κόμβος στον καρκίνο / τέταρτο σπίτι, Νότιο κόμβο στον Αιγόκερω

Βόρειος κόμβος στον καρκίνο Επιστροφή στα Μαθήματα Πνευματικής Ζωής: Οι Κόμβοι της Σελήνης στην Αστρολογία Βόρειο Κόμβο στον Καρκίνο και / ή στο Τέταρτο Σπίτι Με τον Βόρειο Κόμβο στον Καρκίνο, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στον Αιγόκερω. Με τον Βόρειο κόμβο στο τέταρτο σπίτι, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στο δέκατο σπίτι. Η τάση να αισθάνεται κανείς την ανάγκη να ελέγχει, να αναλαμβάνει πολύ σοβαρά τις ευθύνες και να είναι άκαμ