νότιο κόμβο στο έβδομο σπίτι

Βόρειος Κόμβος στον Κριό / Πρώτο Σπίτι, Νότιο Κόμβο στο Lbira

Βόρειος κόμβος στον Κριό Επιστροφή στα Μαθήματα Πνευματικής Ζωής: Οι Κόμβοι της Σελήνης στην Αστρολογία Βόρειο κόμβο στον Κριό ή / και στον Πρώτο Οίκο Με τον Βόρειο Κόμβο στον Κριό, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στο Ζυγό. Με τον Βόρειο κόμβο στο πρώτο σπίτι, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στο έβδομο σπίτι. Η συν-εξάρτηση, η αναποφασιστικότητα και η τάση για προβλήματα στις σχέσεις one-to-one είναι