νότιο κόμβο στο δεύτερο σπίτι

Βόρειος κόμβος στον Σκορπιό / όγδοο σπίτι, Νότιο κόμβο στον Ταύρο

Βόρειος κόμβος στον Σκορπιό / όγδοο σπίτι, Νότιο κόμβο στον Ταύρο Επιστροφή στα Μαθήματα Πνευματικής Ζωής: Οι Κόμβοι της Σελήνης στην Αστρολογία Βόρειο κόμβο στον Σκορπιό ή / και στο Όγδοο Σπίτι Με τον Βόρειο Κόμβο στον Σκορπιό, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στον Ταύρο. Με τον Βόρειο κόμβο στο όγδοο σπίτι, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στο δεύτερο σπίτι. Μια τάση να είμαστε υπερβολικά αυτοσυντηρούμενοι και να βάλουμε τους δρόμους μας, να προσκολληθούμε στα υπάρχοντά μας (υλικά και άλλ

Βόρειος Κόμβος στους Ιχθείς / Δωδέκατο Σπίτι, Νότος Κόμβος στην Παρθένο

Βόρειος Κόμβος στους Ιχθείς / Δωδέκατο Σπίτι, Νότος Κόμβος στην Παρθένο Επιστροφή στα Μαθήματα Πνευματικής Ζωής: Οι Κόμβοι της Σελήνης στην Αστρολογία Βόρειο Κόμβο στους Ιχθείς και / ή στο Δωδέκατο Σώμα Με τον Βόρειο Κόμβο στους Ιχθείς, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στον Παρθένο. Με τον Βόρειο κόμβο στο δωδέκατο σπίτι, ο Νότος κόμβος μας βρίσκεται στο έκτο σπίτι. Μια τάση να ανησυχείτε αδιάκοπα, να μαστίζεστε από ασαφή (και μερικές φορές όχι τόσο αόριστα) αισθήματα ενοχής για υποεκτέλεση, έλλειψη πίστης