νότιο κόμβο στο τέταρτο σπίτι

Βόρειος κόμβος στον Αιγόκερω / δέκατο σπίτι, Νότιο κόμβο στον καρκίνο

Βόρειος κόμβος στον Αιγόκερω / δέκατο σπίτι, Νότιο κόμβο στον καρκίνο Επιστροφή στα Μαθήματα Πνευματικής Ζωής: Οι Κόμβοι της Σελήνης στην Αστρολογία Βόρειο Κόμβο στον Αιγόκερω ή / και στο Δέκατο Σπίτι Με τον Βόρειο Κόμβο στον Αιγόκερω, ο Νότος μας Κόμβος βρίσκεται στον Καρκίνο. Με τον Βόρειο κόμβο στο δέκατο σπίτι, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στο τέταρτο σπίτι. Μια τάση να είμαστε υπερβολικά συνδεδεμένοι με την παιδική ηλικία και το παρελθόν μας, να είμαστε εξαρτημένοι από τους άλλους και να αποφύγο