νότιο κόμβο στο πρώτο σπίτι

Βόρειος Κόμβος σε Ζυγό / Έβδομο Σπίτι, Νότιο Κόμβο στον Κριό

Βόρειος Κόμβος σε Ζυγό / Έβδομο Σπίτι, Νότιο Κόμβο στον Κριό Επιστροφή στα Μαθήματα Πνευματικής Ζωής: Οι Κόμβοι της Σελήνης στην Αστρολογία Βόρειο Κόμβο σε Ζυγό και / ή στο Έβδομο Σπίτι Με το Βόρειο Κόμβο στο Ζυγό, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στον Κριό. Με τον Βόρειο κόμβο στο έβδομο σπίτι, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στο πρώτο σπίτι. Μια τάση να βασιζόμαστε στον εαυτό μας τόσο ώστε να αποξενώσουμε σημαντικούς άλλους στη ζωή μας, να είμαστε υπερβολικά