νότιο κόμβο στο ενδέκατο σπίτι

Βόρειος κόμβος στο Leo / πέμπτο σπίτι, Νότιο κόμβο στον Υδροχόο

Βόρειος κόμβος στο Leo / πέμπτο σπίτι, Νότιο κόμβο στον Υδροχόο Επιστροφή στα Μαθήματα Πνευματικής Ζωής: Οι Κόμβοι της Σελήνης στην Αστρολογία Βόρειο Κόμβο στο Λέων ή / και στο Πέμπτο Σώμα Με το Βόρειο Κόμβο στο Λέων, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στον Υδροχόο. Με τον Βόρειο Κόμβο στο πέμπτο σπίτι, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στο ενδέκατο σπίτι. Μια τάση να βασίζεστε σε άλλους που μπορεί να μας αφήσουν κάτω, να συναντήσουμε ως απρόσωπα ή απομακρυσμένα στις σχέσε