νότιο κόμβο στο όγδοο σπίτι

Βόρειος Κόμβος στον Ταύρο / Δεύτερος Οίκος, Νότος Κόμβος στον Σκορπιό

Βόρειος Κόμβος στον Ταύρο / Δεύτερος Οίκος, Νότος Κόμβος στον Σκορπιό Επιστροφή στα Μαθήματα Πνευματικής Ζωής: Οι Κόμβοι της Σελήνης στην Αστρολογία Βόρειο κόμβο στον Ταύρο και / ή στο δεύτερο σπίτι Με τον Βόρειο Κόμβο στον Ταύρο, ο Νότος Κόμβος μας βρίσκεται στον Σκορπιό. Με τον Βόρειο κόμβο στο δεύτερο σπίτι, ο Νότος κόμβος μας βρίσκεται στο όγδοο σπίτι. Μία τάση να ορίζουμε τη δική μας αξία και αξίες σε σχέση με τους σημαντικούς μας άλλους, να περιτυλιζόμαστε στις ανάγκες των άλλων εις β