Ρούνους

Τι είναι οι Ρούνοι;

Οι ρούνους είναι ένα μαντείο από το οποίο μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές. Οι απαντήσεις στο Rune είναι μερικές φορές σκοτεινές και λειτουργούν καλύτερα αν οι ερωτήσεις είναι συγκεκριμένες και σαφείς.