προβλέποντας χρήματα

Αστρολογία Θέματα: Η αστρολογία του χρήματος & του πλούτου

Αστρολογία Θέματα: Η αστρολογία του χρήματος & του πλούτου Τι λέει ο γενέθλιος σας πίνακας για τα χρήματα και τον πλούτο; Βασικοί παράγοντες που πρέπει να αναζητήσουμε στο Natal Chart για τον προσδιορισμό του χρηματικού δυναμικού: Η κατάσταση του 2ου σπιτιού για τα προσωπικά του στοιχεία: οι πλανήτες που βρίσκονται μέσα στο σπίτι και οι όψεις τους. ο ηγεμόνας του δεύτερου σπιτιού και η θέση του με το σύμβολο, το σπίτι και την όψη του. και το σημάδι στο άκρο του δεύτερου σπιτιού. Η κατάσταση του 8ου οίκου για τα προσωπικά του στοιχεία που συσσωρεύονται μέσω της σύμπραξης ή / και του γάμου: ο

Εκλογική Αστρολογία: Επιχειρήσεις

Εκλογική Αστρολογία: Επιχειρήσεις Ξεκινώντας ένα Επιχειρηματικό ή Μεγάλο Έργο Αν και ξεκινώντας μια επιχείρηση οποιουδήποτε είδους είναι κάτι που ελάχιστοι παίρνουν ελαφρώς, ο ακριβής χρόνος της έναρξης μιας επιχείρησης δεν είναι γενικά τόσο καλά μελετημένος. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε κάποιες βασικές συνθήκες στην Αστρολογία που ευνοούν τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων - από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο πλευρό τους σε πιο φιλόδοξες επιχειρήσεις. Ο