φωτογραφίες ascendant

Περισσότερα για τους Ιχθείς Ascendant, Rising Sign Pisces

Περισσότερα για τους Ιχθείς Ascendant, Rising Sign Pisces Σε αυτήν την σελίδα: Ιχθείς Ascendant (Rising Sign) περιγραφή Ιχθείς Άνοδος (Rising Sign) με κλασικό κυβερνητικό πλανήτη, Δία, στα σημάδια. Ιχθείς Άνοδος με τον σύγχρονο κυβερνώντα πλανήτη, τον Ποσειδώνα, στα σημάδια. Εναλλακτικές περιγραφές των