ανάγνωση παλάμης

Palm Reading: Δείκτες της Αγάπης στην Χειρομανία

Χαλιά: Αγάπη στα χέρια αγάπη στην παλάμη του χεριού σας: βασικά στοιχεία παλάμης Όταν συναντά κάποιον νέο, μπορεί να είναι διασκεδαστικό να "τα ελέγχεις" χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές για την ανάλυση του χαρακτήρα. Η ανάγνωση των φοινικών είναι μια παλιά πρακτική και μπορεί επίσης να είναι πολύ διασκεδαστική. Έχουμε συγκεντρώσει κάποιες βασικές αρχές παλαίωσης που είναι εύκολο να μάθουν, με ιδια