μηνιαία πρόβλεψη

Μητρόπολη Ωροσκόπιο - Σεπτέμβριος 2019

Μητρόπολη Ωροσκόπιο Σεπτέμβριος 2019 Ωροσκόπιο: Προβλέψεις για Παρθένο Επιστροφή στα Μηνιαία Ωροσκόπια - Όλα τα Σημεία ή το Μηνιαίο Ωριαίο Ωροσκόπιο της Παρθένου Έχουμε διαιρέσει τα μηνιαία ωροσκόπια μας σε 3 ομάδες (ή decanates) ανά σημείο για περισσότερη ακρίβεια. Θυμηθείτε ότι εάν γνωρίζετε τον Ανώτερο σας, διαβάστε τις προβλέψεις τόσο για το σύμβολο της Sun σας όσο και για την ένδειξη Ascendant. Εάν γνωρίζετε το χρόνο γέννησής σας, αλλά δεν γνωρίζετε τον Ανιόντα σας

Μητρόπολη Ωροσκόπιο - Ιούνιος 2019

Μητρόπολη Ωροσκόπιο Ιούνιος 2019 Ωροσκόπιο: Προβλέψεις για Παρθένο Επιστροφή στα Μηνιαία Ωροσκόπια - Όλα τα Σημεία ή το Μηνιαίο Ωριαίο Ωροσκόπιο της Παρθένου Έχουμε διαιρέσει τα μηνιαία ωροσκόπια μας σε 3 ομάδες (ή decanates) ανά σημείο για περισσότερη ακρίβεια. Θυμηθείτε ότι εάν γνωρίζετε τον Ανώτερο σας, διαβάστε τις προβλέψεις τόσο για το σύμβολο της Sun σας όσο και για την ένδειξη Ascendant. Εάν γνωρίζετε το χρόνο γέννησής σας, αλλά δεν γνωρίζετε τον Ανιόντα

Μητρόπολη Ωροσκόπιο - Αύγουστος 2019

Μητρόπολη Ωροσκόπιο Αύγουστος 2019 Ωροσκόπιο: Προβλέψεις για Παρθένο Επιστροφή στα Μηνιαία Ωροσκόπια - Όλα τα Σημεία ή το Μηνιαίο Ωριαίο Ωροσκόπιο της Παρθένου Έχουμε διαιρέσει τα μηνιαία ωροσκόπια μας σε 3 ομάδες (ή decanates) ανά σημείο για περισσότερη ακρίβεια. Θυμηθείτε ότι εάν γνωρίζετε τον Ανώτερο σας, διαβάστε τις προβλέψεις τόσο για το σύμβολο της Sun σας όσο και για την ένδειξη Ascendant. Εάν γνωρίζετε το χρόνο γέννησής σας, αλλά δεν γνωρίζετε τον Ανιόντα σ

Μητρόπολη Ωροσκόπιο - Ιούλιος 2019

Μητρόπολη Ωροσκόπιο Ιούλιος 2019 Ωροσκόπιο: Προβλέψεις για Παρθένο Επιστροφή στα Μηνιαία Ωροσκόπια - Όλα τα Σημεία ή το Μηνιαίο Ωριαίο Ωροσκόπιο της Παρθένου Έχουμε διαιρέσει τα μηνιαία ωροσκόπια μας σε 3 ομάδες (ή decanates) ανά σημείο για περισσότερη ακρίβεια. Θυμηθείτε ότι εάν γνωρίζετε τον Ανώτερο σας, διαβάστε τις προβλέψεις τόσο για το σύμβολο της Sun σας όσο και για την ένδειξη Ascendant. Εάν γνωρίζετε το χρόνο γέννησής σας, αλλά δεν γνωρίζετε τον Ανιόντα