υδραργύρου στο πρώτο σπίτι

Υδράργυρος στα Σπίτια του Νατάλ Διάγραμμα - Αστρολογία

Ο υδράργυρος στα σπίτια Σε αυτή τη σελίδα, η τοποθέτηση του Mercury στα δώδεκα σπίτια του γενέθλιου χάρτη γεννιέται. Δεν γνωρίζετε τη θέση του σπιτιού του υδραργύρου σας; Μάθετε πώς μπορείτε να πάρετε το διάγραμμα αστρολογίας σας θέση ελεύθερη με τα απλά βήματα μας. Ή υπολογίστε το ελεύθερο γενετικό σας διάγραμμα και λάβετε μια ελεύθερη αναφορά, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Υδραργύρου σας με το σήμα και το σπίτι, καθώς και άλλους πλανήτες εδώ: Planet Positions / Natal