Καμπαλαριανή Φιλοσοφία της Προηγμένης Αριθμολογίας - Ιούλιος 2022

Φιλοσοφία της Αριθμολογίας

Η προηγμένη αριθμολογία είναι επίσης γνωστή με τις λέξεις «Μαθηματική αρχή του ονόματος». Η Καμπαλαριανή Φιλοσοφία ιδρύθηκε από τον κ. Alfred J. Parker. Ενώ η βασική αριθμολογία παρέχει νοητικές ιδιότητες που σχετίζονται με συγκεκριμένα ονόματα, η Advanced Numerology ασχολείται περισσότερο με την πνευματική ποιότητα των ονομάτων.

Αυτό το είδος αριθμολογίας πιστεύει ότι οι περισσότερες από τις ατυχίες που βιώνουν οι άνθρωποι προκαλούνται πολύ συχνά από μη ισορροπημένα ονόματα που δίνονται κατά τον τοκετό.

Πιστεύεται ότι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το γεννητικό δικαίωμα, είναι απαραίτητο να συγχωνευθεί με την Οικουμενική Συνείδηση, η οποία είναι η υψηλότερη πηγή πνευματικής συνείδησης. Το φυσικό σώμα πιστεύεται ότι είναι το μέσο επίτευξης της Καθολικής Συνείδησης.Η Advanced Numerology πιστεύει ότι το όνομα και η ημερομηνία γέννησης φιλοξενούν εσωτερικές δυνατότητες και για να έχουν μια αρμονική και ευημερούσα ύπαρξη, το όνομα και η ημερομηνία γέννησης θα πρέπει να έχουν μια ισορροπημένη συνύπαρξη. Υποτίθεται ότι ορισμένα ονόματα δεν λειτουργούν καλά με μια συγκεκριμένη ημερομηνία γέννησης. Η Καμπαλαριανή Φιλοσοφία υποστηρίζει ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο λόγος για τον οποίο η ζωή και οι ευκαιρίες φαίνεται να συγκρατούν.

Μαθηματικές αναλύσεις

Η μαθηματική αρχή που χρησιμοποιείται στις αναλύσεις ονομάτων χρησιμοποιεί την επίδειξη «εννέα βασικών δυνάμεων συνειδητής νοημοσύνης». Η φυσική σειρά των αλφαβήτων και η ακολουθία των ημερομηνιών θα αποκαλύψουν πολλά για το μυαλό, τη συνείδηση ​​και το πεπρωμένο ενός ατόμου. Κάθε αλφάβητο που είναι το ίδιο σύμβολο έχει αντίστοιχη σειρά και ισοδύναμο ψηφίο.

Το ημερολόγιο που περιέχει την ημερομηνία γέννησης είναι ένα κανονικό μοτίβο ημερών, εβδομάδων, μηνών και ετών. Και αφού η γλώσσα, το αλφάβητο και το ημερολόγιο έχουν αρχίσει ως έννοιες από το μυαλό και στη συνέχεια εκτελούνται για γενική χρήση, τότε το μυαλό μπορεί να χειριστεί τέτοιες έννοιες επίσης.

Καμπαλαριανή Φιλοσοφία

Η Καμπαλαριανή Φιλοσοφία πιστεύει στη σημασία των ονομάτων, ειδικά των ονομάτων, και τη σχέση της με το επώνυμο και την ημερομηνία γέννησης, καθώς και τις δονήσεις που δίνει στο άτομο που ονομάζεται με αυτό το όνομα. Σε αυτήν τη φιλοσοφία, το όνομα είναι η ζωή ενός ατόμου. Άλλοι θα αναγνωρίσουν ένα άτομο μέσω του ονόματος. Το πεπρωμένο ενός ατόμου μπορεί να διαβαστεί και να εξακριβωθεί με το όνομα.

Το όνομα ενός ατόμου μπορεί είτε να το κάνει είτε να το σπάσει. Ένα όνομα έχει μοναδικές έννοιες. Και όταν το νόημα του ονόματος δεν είναι προσαρμοσμένο στην ημερομηνία γέννησης ενός ατόμου ή στο νόημα ή τη δόνηση του επώνυμου, η διαφωνία θα μπορούσε να διαταράξει το σχέδιο ειρήνης και επιτυχίας της ζωής αυτού του ατόμου.

Αυτή η πρακτική ενθαρρύνει επίσης την αλλαγή ονόματος για τη βελτίωση της ζωής ενός ατόμου. Ωστόσο, δεν συμβουλεύουν τους ανθρώπους να αλλάξουν απλώς τα ονόματά τους εν μία νυκτί, αλλά ότι πρέπει να κάνουν πρώτα μια διαβούλευση με εκείνους που είναι ειδικοί στον τομέα της Καμπαλαριανής Φιλοσοφίας.

Οι υποστηρικτές της Καμπαλαριανής Φιλοσοφίας βασίστηκαν σε διεξοδική έρευνα για να δώσουν στους ανθρώπους τις αναλύσεις για τα ονόματά τους. Ο σκοπός των αναλύσεων των ονομάτων είναι να παρέχει στους ανθρώπους ένα παράθυρο στα δυνατά και αδύνατα σημεία της προσωπικότητάς τους. Η Μαθηματική Αρχή εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις προτάσεων αλλαγής ονόματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ευχάριστο και ισορροπημένο όνομα.

Η αλλαγή ονόματος γίνεται έτσι ώστε οι περιορισμοί του παλιού ονόματος να εξαλειφθούν, και να θέσει το μυαλό και το πνεύμα να είναι πιο συμβατά με τις εσωτερικές δυνατότητες που δημιουργούνται από την ημερομηνία γέννησης, εκπληρώνοντας έτσι το εγγενές δικαίωμα γέννησης ενός ατόμου.

Οι Καβαλάριοι πιστεύουν ότι ένα ισορροπημένο όνομα και η γνώση των φυσικών του δυνατοτήτων, μπορούν να αναγκάσουν το άτομο να πραγματοποιήσει μια θετική αλλαγή ως αποτελεσματικό τρόπο προσέλκυσης πλούτου, αγάπης, επιτυχίας και καλής υγείας.