Δία στο πρώτο σπίτι

Ο Δίας στα Σπίτια

Ο Δίας στα Σπίτια ... πού μπορούμε να επεκτείνουμε τη ζωή μας και να βελτιώνουμε την τύχη μας; κοιτάξτε στο σπίτι του Δία ... Σε αυτή τη σελίδα, ερμηνείες της τοποθέτησης του Δία στα δώδεκα σπίτια του γενέθλιου χάρτη. Η θέση του Δία από το σπίτι στον γενέθλιο χάρτη (δηλαδή το σπίτι που καταλαμβάνει ο Δίας στο γενέθλιο χάρτη) αποκαλύπτει πού εκφράζουμε τη γενναιοδωρία και την ανοχή μα