Δία στον Κριό

Σημάδια και τύχη του Δία

Σημάδια και τύχη του Δία ... πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τη ζωή μας και να βελτιώσουμε την τύχη μας; κοιτάξτε προς το σύμβολο του Δία ... Η θέση του Δία με το σύμβολο στον γενέθλιο χάρτη (δηλαδή το σημάδι που καταλαμβάνει ο Δίας στο γενέθλιο χάρτη) αποκαλύπτει πώς εκφράζουμε τη γενναιοδωρία και την ανοχή μας. Δείχνει πώς προχωρούμε για τη βελτίωση της ζωής μας, καθώς και πώς χτίζουμε την εμπιστοσύνη μας στους άλλους και την πίστη στο σύμπαν. Οι ιδιότητες του σημείου είναι ιδιότητες που, όταν εμφανίζονται και αγκαλιάζονται, μας βοηθούν να επεκτείνουμε