σπίτι θέση

Πλανήτες στα Σπίτια

Πλανήτες στα Σπίτια Εάν τα σημάδια του ζωδιακού κύκλου δείχνουν " πώς " οι ίδιοι οι πλανήτες εκφράζονται, τα σπίτια του γενέθλιο χάρτη αποκαλύπτουν " πού " αυτές οι ενέργειες παίζουν έξω. Κάθε ένα από τα δώδεκα σπίτια ενός διαγράμματος διέπει ορισμένους τομείς της ζωής, τύπους ανθρώπων και σχέσεις, περιβάλλοντα, ιδέες και συνθήκες ζωή