Ελληνιστικός

Ελληνιστικά διαγράμματα ωροσκοπίου.

Ωροσκόπιο, Δυτικοί, Ελληνιστικοί, Ωροσκόπιο διαγράμματα, σύμβολο «εγώ» με τις λέξεις Ολογραφικά (Degro). Ο χάρτης βρίσκεται στην αρχή του χάρτη με δύο τελείες να δείχνουν προς τα κάτω, την πρώτη κουκκίδα πάνω και την τέταρτη κουκίδα κάτω.