μελλοντική αστρολογία

Ερμηνεία των Ηλιακών Επιστροφών: Προβλέψεις

Ηλιακές επιστροφές 1 ερμηνεία των ηλιακών αποδόσεων Προγνωστική αστρολογία - τεχνικές για την πρόβλεψη του μέλλοντος Σε αυτήν την σελίδα: Επισκόπηση των ηλιακών επιστροφών Παράδειγμα ερμηνείας του ηλιακού επιστρεφόμενου χάρτη Προσωπικές σημειώσεις Ηλιακό στοιχείο επιστροφής Σε αυτή την πρώτη σελίδα του Solar Returns Feature, θα βρείτε τις προτιμώμενες τεχνικές και τα βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την ερμηνεία των Ηλιακών Επιστροφών, καθώς και ένα παράδειγμα ερμηνείας Solar Return. Σημειώστε ότι μερικές φορές συντομεύω τις "Solar Returns" ως "SR". Στη σελίδα 2