στοιχεία

Γλωσσάριο Αστρολογίας Όροι στο Cafe Αστρολογία

Γλωσσάρι Αστρολογίας Γλωσσάριο Αστρολογικών Όρων τα σήματα του αέρα αυτά είναι τα σημάδια των Διδύμων, Ζυγός και Υδροχόος. (ASC), Descendant (DSC), Midheaven (MC) και Innum Coeli (IC), αναφερόμενοι στις ακμές του πρώτου, έβδομου, δεκάτου και τέταρτου σπιτιού, αντίστοιχα. ανερχόμενη επίσης γνωστή ως το σημάδι ανόδου. αυτό είναι το σύμβολο στην άκρη του πρώτου σπιτιού του γενέθλιου χάρτη. είναι το σημείο και ο βαθμός εκείνου του σημείου που ανεβα