Μαντεία

Επικράτηση

Το Podomancy είναι μια αρχαία μορφή μαντείας που περιλαμβάνει την ανάγνωση του ποδιού.

Η γιορτή όλων των Αγίων

Η γιορτή όλων των Αγίων, θυμηθείτε τους ισχυρούς νεκρούς με τη μορφή που παίρνουν τώρα. Μιλούν τώρα. Ίσως να μπορούμε να τους ακούσουμε.