2017 διαμετακομίσεις

2017 Αστρολογικές πτυχές

2018Περισσότερες πτυχές Αστρολογικές διαδρομές για το 2017, συμπεριλαμβανομένων των διαμετακομίσεων του Ήλιου μέσω του Πλούτωνα (εξαιρουμένης της Σελήνης) καθώς και του Χείρωνα και του Αληθινού Κόμβου της Σελήνης. Οι ζωδιακοί βαθμοί και τα σήματα δίνονται για τις περισσότερες απόψεις. Οι πλανήτες, τα φωτιστικά στοιχεία και τα πλανητικά σώματα είναι χρωματικά κωδικοποιημένα για ευκολό

2019 Αστρολογικές πτυχές

2019 Αστρολογικές πτυχές Αστρολογικές διαδρομές για το 2019, συμπεριλαμβανομένων των διαμετακομίσεων του Ήλιου μέσω του Πλούτωνα (εξαιρουμένης της Σελήνης) καθώς και του Χείρωνα και του Αληθινού Κόμβου της Σελήνης. Οι ζωδιακοί βαθμοί και τα σήματα δίνονται για τις περισσότερες απόψεις. Οι πλανήτες, τα φωτιστικά στοιχεία και τα πλανητικά σώματα είναι χρωματικά κωδικοποιημένα για ευκολό

2018 Αστρολογικές πτυχές

2018 Αστρολογικές πτυχές Αστρολογικές διαμετακομίσεις για το 2018, συμπεριλαμβανομένων των διαμετακομίσεων του Ήλιου μέσω του Πλούτωνα (εξαιρουμένης της Σελήνης) καθώς και του Χείρωνα και του Αληθινού Κόμβου της Σελήνης. Οι ζωδιακοί βαθμοί και τα σήματα δίνονται για τις περισσότερες απόψεις. Οι πλανήτες, τα φωτιστικά στοιχεία και τα πλανητικά σώματα είναι χρωματικά κωδικοποιημένα για ευκολότερη κ

2021 αστρολογικές πτυχές

2021 αστρολογικές πτυχές Αστρολογικές μεταφορές για το 2021, συμπεριλαμβανομένων των διαμετακομίσεων του Ήλιου μέσω του Πλούτωνα (εξαιρουμένης της Σελήνης) καθώς και του Χείρωνα και του Αληθινού Κόμβου της Σελήνης. Οι ζωδιακοί βαθμοί και τα σήματα δίνονται για τις περισσότερες απόψεις. Οι πλανήτες, τα φωτιστικά στοιχεία και τα πλανητικά σώματα είναι χρωματικά κωδικοποιημένα για ευκολό